Privacy Beleid

 

Ford Ozinga Lemmer hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Ford Ozinga Lemmer houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Ford Ozinga Lemmer zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van Klanten of leveranciers

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Ford Ozinga Lemmer verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden;
 • Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;
 • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De overeengekomen opdracht;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Autobedrijf Ozinga Lemmer de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • (Zakelijk) Telefoonnummer;
 • (Zakelijk) E-mailadres;
 • Geslacht.

Uw persoonsgegevens worden door  Ford Ozinga Lemmer opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.


Verwerking van persoonsgegevens van Nieuwsbrief abonnees

Persoonsgegevens van Nieuwsbrief abonnees worden door Ford Ozinga Lemmer verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Het inschrijving formulier Nieuwsbrief;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Autobedrijf Ozinga Lemmer de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • E-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door Ford Ozinga Lemmer opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men aangemeld is.    

Als u nog vragen heeft die niet worden behandeld in onze veelgestelde vragen, kunt u die sturen naar Ford Ozinga Lemmer, Klaaskamp 2, 8531 XE, Lemmer. 

Dit Privacybeleid kan van tijd tot tijd worden gewijzigd. We raden u daarom aan om regelmatig dit Privacybeleid te bekijken.


PRIVACYBELEID VOOR MOBIELE EN WAP-TOEPASSINGEN

Dit privacybeleid is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door Ford Ozinga Lemmer die zij ontvangt in het kader van uw gebruik van de WAP-sites van Ford Ozinga Lemmer. Ford Ozinga Lemmer respecteert de privacy van iedereen die de WAP-sites van Ford Ozinga Lemmer bezoekt. Alle informatie die over u wordt verzameld, wordt in eerste instantie gebruikt voor het verlenen van de dienst waarom u mogelijk heeft gevraagd en in tweede instantie voor het verbeteren van onze dienstverlening. Uw persoonlijke gegevens worden vertrouwelijk behandeld.


Overig gebruik van uw persoonsgegevens

 • Voor brochureaanvragen: als u toestemming geeft voor toekomstig contact, gaat u ermee akkoord dat u via SMS en via de post wordt benaderd voor voordelige services en voor producten of diensten van Ford Ozinga Lemmer die interessant voor u zouden kunnen zijn.
 • Voor aanvragen van 'Houd mij op de hoogte': als u toestemming geeft voor toekomstig contact, gaat u ermee akkoord dat u via SMS en via de post wordt benaderd voor voordelige services en voor producten of diensten van Ford Ozinga Lemmer die interessant voor u zouden kunnen zijn.
 • Voor aanvragen van proefritten: als u toestemming geeft voor toekomstig contact, gaat u ermee akkoord dat u via SMS, telefonisch en via de post wordt benaderd voor voordelige services en voor producten of diensten van Ford Ozinga Lemmer die interessant voor u zouden kunnen zijn.

Doorgifte van uw persoonsgegevens.

Uw persoonsgegevens worden in bepaalde gevallen doorgegeven aan ondernemingen binnen de Ford Ozinga Lemmer, of andere door Ford Ozinga Lemmer ingeschakelde derden. In geval van doorgifte aan derden zal Ford Ozinga Lemmer erop toezien dat de gegevens worden verwerkt volgens de Nederlandse wet- en regelgeving met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens. Verder maakt Ford Ozinga Lemmer er hierbij melding van dat in het kader van het vereenvoudigen en samenvoegen van de gegevensverwerkingen binnen Ford Ozinga Lemmer Ford Ozinga Lemmer bepaalde persoonsgegevens van haar klanten zal opslaan in bestanden van Ford Motor Company groepsondernemingen buiten de Europese Unie. Bepaalde daartoe door Ford Ozinga Lemmer aangewezen partijen kunnen toegang hebben tot deze persoonsgegevens voor ondersteunings- en onderhoudsdoeleinden van de bestanden. Ford Ozinga Lemmer zal alle andere verwerkingen uitvoeren en zal alle maatregelen nemen om te waarborgen dat de persoonsgegevens van haar klanten gedurende en na doorgifte buiten de Europese Unie worden beschermd volgens de Nederlandse wet- en regelgeving met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens.

Meer informatie over hoe Ford omgaat met uw persoonlijke gegevens en uw rechten op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming vindt u in het privacy beleid van Ford voor klanten, dat u kunt vinden op de www.ford.nl

SMS-gegevens

Onze mobiele dienstverlener moet op aanvraag historische gegevens kunnen verschaffen aan lokale telecomtoezichthouders, mobiele aanbieders en autoriteiten. Dit geldt voor informatie over opt-in, opt-out, inkomende en uitgaande berichten, datum en tijd, mobiele telefoonnummers en netwerkaanbieders. Deze gegevens zijn niet beschikbaar voor Ford Ozinga Lemmer of haar consumenten. Zie de volgende sites voor nadere informatie en contactgegevens:


Voor meer informatie over OPTA, ga naar http://www.opta.nl.


Onze mobiele dienstverlener voldoet ook aan de normen en regels van de internationale MMA (Mobile Marketing Association). http://www.mmaglobal.com


Contact

U heeft het recht op inzage in de informatie die wij over u bewaren en mag deze informatie indien nodig corrigeren; u heeft ook het recht ons te vragen de informatie niet te gebruiken. Neem hiervoor contact op met het Customer Relations Center, 0514-533997. We zullen al het mogelijke doen om rekening te houden met uw wensen. Het kan echter zijn dat dit door bepaalde wetgeving niet mogelijk is, bijvoorbeeld vanwege wetgeving ten aanzien van veiligheid of financiële regelgeving (bijvoorbeeld bij Ford Credit).


Het gebruik van cookies op onze WAP-site

Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op de harde schijf of in het geheugen van uw computer. Ford Ozinga Lemmer gebruikt cookies alleen voor aanvragen in het kader van 'Houd mij op de hoogte' en aanvragen van proefritten en brochures. Zo kunnen we de sessiegegevens bewaren. Hierbij worden geen klantgegevens opgeslagen.


Kosten

Voor SMS-berichten die u naar Ford Ozinga Lemmer stuurt, geldt het tarief van uw standaardnetwerkaanbieder. Voor het openen van de WAP-site en het downloaden van eventuele inhoud worden ook de normale WAP- en downloadkosten berekend. SMS-berichten die u van Ford Ozinga Lemmer ontvangt, zijn gratis.


Het bezoeken van de WAP-site

Als u onze WAP-site wilt bezoeken, moet WAP-toegang op uw telefoon zijn ingeschakeld en moet het apparaat over de juiste technische mogelijkheden beschikken (bijvoorbeeld voor de ondersteuning van video). Gedownloade inhoud mag niet worden gebruikt voor lasterlijke doeleinden en mag niet worden gebruikt voor commerciële doeleinden zonder schriftelijke toestemming van Ford Ozinga Lemmer. Het downloaden moet ook zijn toegestaan door uw netwerkaanbieder. Weet u niet zeker wat wel en niet is toegestaan, neemt u dan contact op met uw mobiele aanbieder voordat u de inhoud probeert te downloaden. Ford Ozinga Lemmer, haar groepsmaatschappijen, haar agentschappen, leveranciers of consultants zijn niet aansprakelijk of verantwoordelijk als u geen toegang krijgt tot de inhoud of problemen ondervindt met het downloaden van de inhoud of het weergeven van de inhoud op uw apparaat. Zie de veelgestelde vragen voor vragen over inhoud die is gedownload naar uw apparaat.


COOKIES

Bij Ford Ozinga Lemmer gebruiken we technologieën zoals cookies, pixels en lokale opslag om het gebruik van onze websites te vergemakkelijken en inhoud te leveren die meer op uw interesses is toegespitst. Deze gids is bedoeld om zo duidelijk mogelijk uit te leggen wat cookies zijn; wat het doel is van de cookies die op de Ford Ozinga Lemmer websites worden gebruikt; en hoe u ze - als u dat wenst - kunt beheren of verwijderen.


Wat is een cookie?

Bijna elke website maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestand dat internetinstellingen opslaat. Het wordt gedownload via een browser bij het eerste bezoek aan een website. Wanneer u de volgende keer met dezelfde computer de site bezoekt, kan de browser controleren of een verwante cookie aanwezig is (d.w.z. een cookie met de naam van de site) en de gegevens van de cookie naar de site terugsturen. Zo kunnen sites de browser herkennen en, in sommige gevallen de getoonde inhoud aanpassen.


De voordelen van cookies

Sommige cookies zijn zeer nuttig, omdat ze de ervaring gebruiksvriendelijker maken wanneer u terugkeert naar een website die u al een paar keer eerder heeft bezocht. Op voorwaarde dat u dezelfde computer en dezelfde browser gebruikt kunnen cookies, bijvoorbeeld, uw voorkeuren onthouden, ons helpen om te achterhalen hoe u onze sites gebruikt, en de getoonde inhoud toespitsen op uw interesses en behoeften. De cookies die op onze websites worden gebruikt verzamelen geen informatie die u persoonlijk identificeert.


Onderaan deze pagina vindt u een tabel met de voornaamste cookies die op de websites van Ford Ozinga Lemmer worden gebruikt, met uitleg waar ze voorkomen en wat ze doen.


Beheren en verwijderen van cookies

Als u wilt wijzigen hoe een browser cookies gebruikt, inclusief het blokkeren of verwijderen van cookies van de Ford Ozinga Lemmer websites (of alle andere websites in feite), dan kunt u dat doen via de instellingen van uw browser.


Om cookies te beheren, kunt u in de meeste browsers kiezen om alle cookies te aanvaarden of te weigeren, alleen bepaalde types cookies te aanvaarden, of een melding te krijgen wanneer een site een cookie wil opslaan. Het is ook eenvoudig om cookies die al op uw computer door een browser zijn opgeslagen te verwijderen.


De procedures voor het beheren en verwijderen van cookies verschillen afhankelijk van de browser die u gebruikt. Om te achterhalen hoe u dit met een bepaalde browser doet, kunt u de helpfunctie van uw browser raadplegen of kunt u een bezoek brengen aan www.aboutcookies.org waar stap voor stap wordt uitgelegd hoe u cookies in de meeste browsers kunt beheren en verwijderen.


Ford Ozinga Lemmer is geregistreerd in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel voor de gemeente Friese Meren onder nummer 01086193. Ford Ozinga Lemmer is gevestigd aan Klaaskamp 2, 8531 XE, Lemmer.


Aanbiedingen

De laatste aanbiedingen

Nieuws

Laatste nieuwsBeoordelingen